Hľadať Pomocník

Kľúčové slová môžu byť oddelené operátormi AND a / alebo OR závierky za väčšiu kontrolu výsledkov vyhľadávania.

Napríklad, Microsoft AND mouse by si sadu výsledkov, ktoré obsahujú obe slová. Avšak, pre mouse OR keyboard, Výsledok sa vrátil sada bude obsahovať obe slová, alebo jeden.

Presné výsledky možno vyhľadávať podľa kľúčových slov v obvodových dvojitými úvodzovkami.

Napríklad, "notebook computer"by si sadu výsledkov, ktoré zodpovedajú presné reťazec.

Zátvorky môžu byť použité pre ďalšie kontroly na sady výsledkov.

For example, Microsoft and (keyboard or mouse or "visual basic").
Uzavrieť okno [x]